Az én Csontvárym

Csontváry kutatásom a Csontváry kutatástörténet elemzése mellett visszanyúlik a gyökerekhez, vagyis megpróbálom a Csontváry műveket önmagukban, elfogultság nélkül tekinteni úgy, hogy a művészi inspiráció forrásait sem hagyom figyelmen kívül. Nem toldozgatom az eddig felépített képet Csontváryról, nem értelmezem és cáfolom elődeim munkáját direkt módon, nem emelek ki és nem kapok bele „divatos” témákba, mely a 21. század elejének korszelleméből fakadnak. Mindenáron nem bizonyítom a pszeudo képek hamisságát, nem magyarázok bele filozófiákat olyan alkotásokba, amelyek forrása azt nem indokolja. Egyszerűen hagyom beszélni a képeket. A kutatásom kiindulópontja egészen új megvilágítási és értelmezési lehetőséget mutatott meg Csontváryról, melyhez a saját magam „kulcsát” megtalálva szinte egy láncra lehetett felfűzni a Csontváry alkotásokat. A festmények nyelve, a KÓD, az anyaghasználatból is fakad, mivel ettől lesz valamely alkotás „Csontvárys”. (Folytatás…)